خانه2019-01-22T15:24:39+00:00

انقلابی در صنعت چشم پزشکی با کولامر ®

کولامر یک ماده لنز منحصر به فرد است که توسط STAAR® خلق شده و به صورت انحصاری استفاده می شود. تا به امروز، بیش از 1 میلیون لنز کولامر در داخل چشم ها جایگذاری شده است.